Psychic Studies


Psychic Development

Clairvoyance er en hjælp til dig, der af den ene eller anden grund, ikke kan finde dit ståsted eller føler dig forvirret og usikker. Clairvoyance er ikke endegyldige sandheder eller uforklarlige fænomener, men en god måde at få råd og vejledning fra dine åndelige vejledere